Digisprong

Als school zijn we voluit bezig met de digisprong. Elke leerling heeft vanaf dit schooljaar zijn eigen laptop, leerlingen van 1B kunnen gratis typlessen volgen onder de middag en leerkrachten integreren volop digitale leermethodes tijdens de lessen.

Dit schooljaar is er daarom een nieuw adres voor alle ICT-problemen: de DigiDesk. Ervaart een leerling een probleem met zijn schoollaptop, dan kan hij bij de DigiDesk terecht. Ook wanneer een leerling zijn laptop thuis is vergeten, staat de DigiDesk paraat. In de DigiDesk zijn er vervanglaptops beschikbaar die leerlingen tijdelijk kunnen gebruiken.

Bureau op maat

Wie de DigiDesk bezoekt, kan er niet naast kijken: een bureau op maat vult de ruimte. Onze leerlingen van het 4de jaar hout maakten deze bureau tijdens hun praktijklessen.

Categories: Digisprong