Spring naar inhoud

Inschrijvingen voor 2019-2020

Inschrijvingen voor het eerste jaar
De inschrijvingen voor het eerste jaar beginnen op onze opendeurdag (zaterdag 11 mei 2019 vanaf 10 uur).

Meebrengen bij de inschrijving:

  • identiteitsbewijs
  • BaSO-fiche
  • laatste rapport

Inschrijvingen voor hogere jaren (2e t/m 7e)
Nieuwe inschrijvingen voor het 2e tot en met het 7e jaar zijn pas mogelijk vanaf maandag 1 juli 2019 om 9.00 uur.
Dat heeft te maken met de capaciteitsbepaling. Om de vrije plaatsen voor nieuwkomers te kunnen bepalen moeten we eerst zicht hebben op de herinschrijvingen van onze eigen leerlingen.

Vanzelfsprekend proberen we iedereen die wil inschrijven in onze school, ook effectief een plaats te geven.
De ervaring leert dat late inschrijvingen in augustus soms niet meer mogelijk zijn. De klasgroepen zijn dan ingedeeld. Een tijdige inschrijving is dus aangewezen. 

Vanaf de opendeurdag, zaterdag 11 mei 2019, kunnen leerlingen die belangstelling hebben voor een inschrijving in een niet-eerste jaar een belangstellingsformulier invullen.
Dit is geen inschrijvingsformulier, maar daarmee kunnen we wel een inschatting maken van het aantal plaatsen dat we moeten voorzien.