Spring naar inhoud

Inschrijvingen voor 2019-2020

Inschrijvingen voor het eerste jaar
De inschrijvingen voor het eerste jaar beginnen op onze opendeurdag (zaterdag 11 mei 2019 vanaf 10 uur).

Meebrengen bij de inschrijving:

  • identiteitsbewijs
  • BaSO-fiche
  • laatste rapport

Voorrangsperiode
Van maandag 25 maart tot en met vrijdag 5 april 2019 geldt er een voorrangsperiode voor inschrijvingen in het eerste jaar.
Die voorrang geldt voor kinderen van personeelsleden van het VTI en voor broers en zussen van leerlingen van het VTI.
Met “broers en zussen” wordt bedoeld “kinderen van een zelfde leefeenheid”:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bijv. stiefbroers en –zussen).

Inschrijvingen voor hogere jaren (2e t/m 7e)
Nieuwe inschrijvingen voor het 2e tot en met het 7e jaar zijn pas mogelijk vanaf maandag 1 juli 2019 om 9.00 uur.
Dat heeft te maken met de capaciteitsbepaling. Om de vrije plaatsen voor nieuwkomers te kunnen bepalen moeten we eerst zicht hebben op de herinschrijvingen van onze eigen leerlingen.

Vanzelfsprekend proberen we iedereen die wil inschrijven in onze school, ook effectief een plaats te geven.
De ervaring leert dat late inschrijvingen in augustus soms niet meer mogelijk zijn. De klasgroepen zijn dan ingedeeld. Een tijdige inschrijving is dus aangewezen. 

Vanaf de opendeurdag, zaterdag 11 mei 2019, kunnen leerlingen die belangstelling hebben voor een inschrijving in een niet-eerste jaar een belangstellingsformulier invullen.
Dit is geen inschrijvingsformulier, maar daarmee kunnen we wel een inschatting maken van het aantal plaatsen dat we moeten voorzien.