Spring naar inhoud

Aanpak leerstoornissen

Uitgangspunt
Veel leerlingen komen in het VTI terecht omdat zij het niet zo gemakkelijk hebben met taal. 'Lezen' is vaak een probleem. Daarom nemen we op gebied van taal maatregelen die alle leerlingen ten goede komen, bijvoorbeeld:

  • leerstof wordt zo weinig mogelijk gedicteerd
  • spellingsfouten tellen niet mee buiten de taalvakken
  • cursusmateriaal wordt duidelijk gestructureerd
  • toetsvragen worden voorgelezen

Omdat 'goed kunnen LEZEN ' heel nauw samenhangt met 'goed kunnen LEREN', willen we daaraan iets doen: het VTI wil zijn leerlingen op een hoger leesniveau tillen.

Begeleidingscontract
Soms heeft een leerling een specifieke stoornis, zoals dyslexie. In dat geval kan die leerling rekenen op extra ondersteuning.
Als de stoornis een ernstige belemmering vormt, wordt een gepersonaliseerd begeleidingscontract voorgesteld. Daarin staan concrete afspraken om de leerling te ondersteunen.
Voor het nemen van geschikte maatregelen is een constructieve samenwerking tussen verschillende partners onmisbaar. Hierbij denken we aan ouders, de leerling, de leerkrachten en het CLB.