Elke leerling moet zich goed in zijn vel voelen om behoorlijk voor school te kunnen presteren.
We menen dat een ordelijk en sereen schoolklimaat daartoe kunnen bijdragen.
Maar uiteraard willen we oog en oor hebben voor ‘de mens’ achter elke leerling.

Aangenaam schoolklimaat

We zetten in op een aangenaam schoolklimaat. Op de speelplaats kunnen leerlingen zich uitleven aan de pingpongtafels en op de pannaveldjes. Verschillende zithoeken en banken bieden ruimte voor een gezellige babbel.

Klasactiviteiten, zoals een sportdag of driedaagse, zorgen voor een goede groepsvorming. Via bedrijfsbezoeken leggen we de link tussen de theorie en de praktijk.

Klastitularis

De klastitularis is de leerkracht die specifiek zorg draagt voor het welbevinden van de leerlingen van zijn/haar klas. In functie daarvan bouwt de klastitularis een persoonlijke band op met zijn/haar leerlingen. Meer nog dan de andere vakleerkrachten zal de klastitularis aandacht opbrengen voor de totale persoon van de leerling.

Leerlingenbegeleiders

Bepaalde noden van leerlingen overstijgen de mogelijkheden van de klastitularis of vinden hun oorsprong buiten de school. In dat geval nemen de leerlingenbegeleiders deze zorgtaak op zich.
Via gesprekken en persoonlijke begeleiding zullen zij zich een beeld proberen te vormen van de problematiek. Al naargelang de omstandigheden zullen de leerlingenbegeleiders een gepast begeleidingsvoorstel uitwerken. In de meeste gevallen – en zeker als het om een ernstig probleem gaat – wordt de schooldirectie betrokken.
Vaak gebeurt de begeleiding in samenspraak met het CLB.