Missie

Het oudercomité (OC) probeert een brug te slaan tussen de ouders en de school, door de betrokkenheid van de ouders met de school te vergroten.
Het oudercomité vertegenwoordigt de ouders in de schoolraad en geeft daar advies omtrent alle onderwerpen die leerlingen en ouders aanbrengen.

Om als spreekbuis voor alle ouders te kunnen optreden heeft het oudercomité een breed draagvlak nodig. Daarom rekent het oudercomité erop dat ouders contact nemen.

Bijvoorbeeld:

 • om een standpunt kenbaar te maken
 • om een situatie aan te kaarten
 • om een gespreksonderwerp (voor een thema-avond) voor te te stellen
 • om te reageren op de nieuwsbrief
 • enz.

Werking

Het oudercomité vergadert ongeveer vijf maal per jaar.
In de loop van het schooljaar organiseert het oudercomité ook bepaalde activiteiten. Bedoeling is daarmee zowel de ouders, de leerlingen als de leerkrachten te bereiken.

Een greep uit de activiteiten

 • broodjesverkoop
 • familiequiz
 • organisatie thema-avond
 • deelname opendeurdag
 • logistieke ondersteuning eindejaarsreceptie laatstejaarsstudenten

Financiële steun aan de school

De opbrengst van de activiteiten wordt door het oudercomité gebruikt voor de ondersteuning van de school op diverse vlakken:

 • aankoop luisterboeken voor leerlingen die niet zo gemakkelijk lezen
 • sponsoring van de studiekeuzeboekjes in het tweede jaar
 • financiële ondersteuning Stressfactor-festival
 • licht- en geluidsinstallatie voor de viering van de 100 dagen van de laatstejaars

Contact