Zorg voor iedereen

We beschouwen het als onze taak elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden tijdens zijn schoolloopbaan. We bieden dan ook een uitgebreide basiszorg aan.

Onze school creëert een veilige omgeving. Onze leerlingen voelen zich hierdoor snel thuis.

 • duidelijke leefregels
 • toezicht tijdens pauzes
 • verfraaiing van lokalen
 • aangename en goed uitgeruste les- en vaklokalen, werkplaatsen en praktijkruimtes

Onze school focust op het leren en studeren van leerlingen.

 • aangepaste didactiek een een veelheid aan werkvormen
 • werken aan zelfstandigheid in persoonlijk werk
 • vaardigheden trainen
 • tijdens de verschillende vakken wordt veel aandacht geschonken aan het ‘leren’ leren

Onze school focust op het welbevinden van leerlingen.

 • uitgebreid zorgteam (taalzorg, leerlingenbegeleiding)
 • vlotte bereikbaarheid van leerlingenbegeleiding
 • inspraak via leerlingenraad
 • duidelijke regels die een gevoel van veiligheid creëren.

Onze school versterkt de talenten van haar leerlingen

 • ruim aanbod aan technische en wetenschappelijke vakken
 • stimuleren van eigen creaties
 • trainen van motorische vaardigheden
 • leerlingen in contact brengen met de bedrijfswereld

Zorg voor taal

Sommige leerlingen hebben het niet makkelijk met lezen en spellen. Daarom nemen we op gebied van taal maatregelen die alle leerlingen ten goede komen, bijvoorbeeld:

 • leerstof wordt zo weinig mogelijk gedicteerd
 • spellingsfouten tellen niet mee buiten de taalvakken
 • cursussen en oplossingen worden digitaal aangeboden
 • er is een herkenbare lay-out van toetsen en proefwerken
 • in de eerste graad worden toetsvragen voorgelezen

Omdat ‘goed kunnen LEZEN ‘ heel nauw samenhangt met ‘goed kunnen LEREN’, willen we daaraan iets doen: het VTI wil zijn leerlingen naar een hoger leesniveau tillen.

Sommige leerlingen hebben nood aan het gebruik van voorleessoftware. De verschillende mogelijkheden kan je alvast hier verkennen.

Screening

Alle leerlingen van het eerste leerjaar A leggen een screeningstest af voor spelling en voor begrijpend lezen.
Wie bij een eerste test uitvalt, kan extra remediëringsoefeningen maken tijdens de loop van het schooljaar. Dat gebeurt in de Muiswerkklas (“de gezelligste klas van de school”).
Leerlingen die instappen in 1B krijgen deze extra begeleiding tijdens de lesuren.

Verhoogde zorg

Wanneer de zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft, wanneer een leerling zeer specifieke hulp nodig heeft, … verhogen we de zorg. Dit doen we steeds in overleg met ouders en leerling.

Er wordt een zorgplan opgesteld.

Uitgebreide zorg

Voor sommige leerlingen kan een expertise van externe partners een extra hulp zijn. Deze extra hulp wordt ingeschakeld wanneer de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet voldoen. In deze uitgebreide zorg wordt steeds het CLB mee ingeschakeld.