Netwerk ondersteuners Antwerpen

Het ondersteuningsnetwerk NOA-Fluxus brengt de expertise van het buitengewoon onderwijs over naar het gewoon onderwijs.  Wij bieden een regio-gebonden ondersteuningsnetwerk. Zo begeleiden we nabij en bouwen we aan een band met onze scholen.

Onze ondersteuningsteams bieden maatwerk nadat er binnen de school een traject van verhoogde zorg is gelopen.  Soms is er nog meer expertise nodig of zijn de extra zorgmaatregelen van de school nog  ontoereikend. De specifieke noden van de leerlingen en de gastschool vormen het uitgangspunt voor het traject dat samen wordt vormgegeven. Oplossingsgericht werken staat centraal.

Wij zetten in op het ondersteunen van zowel de leerling, de leerkracht, de school als de ouders.

Omdat we beschikken over specialisten, komen we ook tegemoet aan de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten of scholen met specifieke ondersteuningsnoden.