AED

Een plotse hartstilstand is één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.
Een “Automatische Externe Defibrillator” (AED) kan dan het verschil maken.
Zo’n toestel geeft een elektrische schok aan het hart bij een levensbedreigende situatie. Het kan door iedereen gebruikt worden.

Heart-Saver

De vzw Heart-Saver werkt samen met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om defibrillatoren te installeren op openbaar toegankelijke plaatsen. De vzw wil meer dan 10.000 extra  AED’s installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek.

Het VTI draagt hiertoe zijn steentje bij.
Dankzij de vzw Heart-Saver, en met de steun van sponsors, is er een AED beschikbaar aan de toegangsdeur van de sportzaal.