D-finaliteit

Doorstroom
hoger onderwijs

D/A-finaliteit

Doorstroom hoger
onderwijs/arbeidsmarkt

A-finaliteit

Doorstroom
arbeidsmarkt

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

In onderstaande figuur kan u de logische opeenvolging van de verschillende studierichtingen terugvinden.