Onze school gaat respectvol om met alle informatie waarover we beschikken.
We beseffen dat gegevens gevoelig kunnen zijn.
Daarom gaan we zeer omzichtig te werk, in het bijzonder met privacygevoelige materie.
We volgen het algemeen informatieveiligheids- en privacybeleid van ons schoolbestuur.
De tekst vind je hier.