Auto-elektriciteit

In een zevende specialisatiejaar kunnen leerlingen zich verder vormen en specialiseren binnen hun vakgebied.  Als zij slagen, behalen deze leerlingen een diploma secundair onderwijs.

Lessentabel*

  7e jaar
Algemene vorming  
Engels of Frans (keuzevak) 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische vorming  
Auto-elektriciteit 4
Milieutechnologie 1
Motormanagement 1
Uitvoeringstechnieken 4
Realisaties 8
Stage  4
Ondernemend project 2
lesuren per week 36*

(*) Momenteel is de school bezig met het aanpassen van de lessentabellen van een 36 uren-week naar een 34 uren-week. De aangepaste lessentabellen worden eind mei gepubliceerd.

Terug naar studieaanbod