Basismechanica

De nadruk ligt hier vooral op de praktijk. Ook de algemene vorming staat in functie daarvan. Zo wordt een aanloop genomen naar een verdere vervolmaking of specialisatie in de derde graad.

In de derde graad sluit de studierichting auto of lassen-constructie hierbij aan.

Lessentabel

  4e jaar
Algemene vorming  
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische vorming  
Mechanische technieken 2
Technisch tekenen 3
Realisaties 18
lesuren per week 34

Terug naar studieaanbod