Elektrische installaties (3e graad BSO)

Een hart voor elektriciteit

Deze studierichting is een technisch-praktische studierichting die je voorbereidt op  de arbeidsmarkt. Je verwerft de kennis en technische vaardigheden voor de aanleg en het onderhoud van elektrische installaties.

In je vooropleiding heb je de basisbegrippen van elektriciteit en basisvaardigheden van montage- en demontagetechnieken verworven.

Je maakt kennis met alle materialen en technologie in de elektrotechniek. Je verwerft alle vaardigheden voor het aanleggen en onderhouden van huishoudelijke installaties en dit conform met het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties). Je verwerft de basiskennis voor het plaatsen en aansluiten van industriële componenten (motoren, machines, PLC…)

Je verwerft de kennis en de vaardigheden voor de elektrotechnieker van de toekomst.

Praktisch-technisch inzicht en een goede motoriek zijn hierbij belangrijk.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels of Frans (keuzevak) 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Elektrische installaties  (technisch en praktische vorming) 22 22
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod