Elektromechanische technieken (3e graad TSO)

Een hart voor techniek

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de doorstroom- en arbeidsfinaliteit. Dit betekent dat je na je studie in het secundair onderwijs de mogelijkheid hebt om verder te studeren en een bachelordiploma te behalen of om onmiddellijk in te stappen in de arbeidsmarkt.

In je vooropleiding heb je de basiskennis verworven binnen de vakgebieden mechanica en elektriciteit.

Je ontwikkelt diepere inzichten in de toegepaste wiskunde en techniek: elektriciteit-elektronica, mechanica, hydrostatica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in automatisatie en ontwerp, de opbouw en het onderhoud van industriële installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken en onderhouds- en diagnosetechnieken. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft de kennis en de vaardigheden voor de onderhoudstechnicus van de toekomst.

Een breed technisch inzicht en logisch denken zijn hierbij belangrijk.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken (technische en praktische vorming) 17 18
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod