Elektromechanische technieken

Wiskunde

G2

Handvaardigheid

G2

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je na je studie in het secundair onderwijs de mogelijkheid hebt om verder te studeren en een bachelordiploma te behalen of om onmiddellijk in te stappen in de arbeidsmarkt.

In je vooropleiding heb je de basiskennis verworven binnen de vakgebieden mechanica en elektriciteit.

Je ontwikkelt diepere inzichten in de toegepaste wiskunde en techniek: elektriciteit-elektronica, mechanica, hydrostatica en thermodynamica. Je wordt technologisch vaardig in automatisatie en ontwerp, de opbouw en het onderhoud van industriële installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken en onderhouds- en diagnosetechnieken. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft de kennis en de vaardigheden voor de onderhoudstechnicus van de toekomst.

Een breed technisch inzicht en logisch denken zijn hierbij belangrijk.

Wat na deze opleiding?

Elektromechanische technieken bereidt je voor om door te stromen naar het hoger onderwijs. Deze opleiding geeft je een stevige basis om een professionele bachelor in een wetenschappelijke richting aan te vatten.

Verder bereidt deze richting je voor om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Een job binnen preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen behoren tot de mogelijkheden.

Lessentabel

5e jaar6e jaar
Basisvorming
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)10
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Wiskunde33
Elektromechanische technieken (technische en praktische vorming)1718
Lesuren per week3434