Elektrotechnieken

Wiskunde

G2

Handvaardigheid

G2

Elektrotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dit betekent dat je na je studie in het secundair onderwijs de mogelijkheid hebt om verder te studeren en een bachelor diploma te behalen of om onmiddellijk in te stappen in de arbeidsmarkt.

In je vooropleiding heb je de basiskennis en -vaardigheden verworven binnen het vakgebied elektriciteit.

Je leert alle technologie en technieken in de elektrotechniek. Je verwerft alle kennis en technische inzichten voor het aanleggen en onderhouden van huishoudelijke en industriële elektrische installaties. Je maakt kennis met programmeerbare sturingen en automatisering. Je verwerft de inzichten en vaardigheden voor de diagnose en analyse van elektrotechnische installaties. Je ontwerpt installaties, spoort problemen op en herstelt de fouten. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft alle vaardigheden als de elektrotechnicus van de toekomst.

Omdat elektrische bedradingsschema’s en de praktische uitvoering hiervan toch wel van elkaar verschillen, is een abstract denkvermogen hier belangrijk.

Wat na deze opleiding?

Elektrotechnieken bereidt je voor om door te stromen naar het hoger onderwijs. Deze opleiding geeft je een stevige basis om een professionele bachelor in een wetenschappelijke richting aan te vatten.

Verder bereidt deze richting je voor om onmiddellijk aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Een job als installateur en technicus van elektrotechnische installaties behoren tot de mogelijkheden.

Lessentabel

5e jaar6e jaar
Basisvorming
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)10
Natuurwetenschappen11
Nederlands22
Wiskunde33
Elektrotechnieken (technische en praktische vorming)1718
Lesuren per week3434