Elektrotechnieken (3e graad TSO)

Een hart voor elektrotechniek

Elektrotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de doorstroom- en arbeidsfinaliteit. Dit betekent dat je na je studie in het secundair onderwijs de mogelijkheid hebt om verder te studeren en een bachelor diploma te behalen of om onmiddellijk in te stappen in de arbeidsmarkt.

In je vooropleiding heb je de basiskennis en -vaardigheden verworven binnen het vakgebied elektriciteit.

Je leert alle technologie en technieken in de elektrotechniek. Je verwerft alle kennis en technische inzichten voor het aanleggen en onderhouden van huishoudelijke en industriële elektrische installaties. Je maakt kennis met programmeerbare sturingen en automatisering. Je verwerft de inzichten en vaardigheden voor de diagnose en analyse van elektrotechnische installaties. Je ontwerpt installaties, spoort problemen op en herstelt de fouten. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft alle vaardigheden als de elektrotechnicus van de toekomst.

Omdat elektrische bedradingsschema’s en de praktische uitvoering hiervan toch wel van elkaar verschillen, is een abstract denkvermogen hier belangrijk.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Wiskunde 3 3
Elektrotechnieken (technische en praktische vorming) 17 18
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod