Elektrotechnieken

In deze studierichting wordt de klemtoon op elektriciteit gelegd. Zowel theorie als praktijk komen uitvoerig aan bod.

In de derde graad bouwt de studierichting elektrische installatietechnieken hierop verder.

Lessentabel*

  4e jaar
Algemene vorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Technische vorming  
Elektriciteit 4
Installatiemethoden 5
Realisaties elektrotechnieken 8
lesuren per week 36*

(*) Momenteel is de school bezig met het aanpassen van de lessentabellen van een 36 uren-week naar een 34 uren-week. De aangepaste lessentabellen worden eind mei gepubliceerd.

Terug naar studieaanbod