Hout

De nadruk ligt hier vooral op de praktijk. Ook de algemene vorming staat in functie daarvan. Zo wordt een aanloop genomen naar een verdere vervolmaking of specialisatie in de derde graad.

In de derde graad sluit de studierichting houtbewerking hierbij aan.

Lessentabel*

  4e jaar
Algemene vorming  
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 2
Technische vorming  
Technologie 3
Technisch tekenen 4
Realisaties 16
lesuren per week 36*

(*) Momenteel is de school bezig met het aanpassen van de lessentabellen van een 36 uren-week naar een 34 uren-week. De aangepaste lessentabellen worden eind mei gepubliceerd.

Terug naar studieaanbod