Houttechnieken (3e graad TSO)

Een hart voor hout

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de doorstroom- en arbeidsfinaliteit. Dit betekent dat je na je studie in het secundair onderwijs de mogelijkheid hebt om verder te studeren en een bachelor diploma te behalen of om onmiddellijk in te stappen in de arbeidsmarkt.

In je vooropleiding heb je de basiskennis en -vaardigheden verworven binnen het vakgebied hout.

Je leert alle technologie en technieken binnen de houtsector. Je verwerft de kennis van verschillende grondstoffen en hoe deze te bewerken met de CNC-houtbewerkingsmachines. Dit doe je voor binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerwerk, houtskeletbouw en decors en standenbouw. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft alle vaardigheden als de houttechnicus van de toekomst.

Ruimtelijk inzicht en creativiteit zijn hierbij belangrijk.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Wiskunde 3 3
Houttechnieken (technische en praktische vorming) 17 18
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod