Lassen-constructie (3e graad BSO)

Een hart voor werken met metaal

Lassen-constructie is een technisch-praktische studierichting die je voorbereidt op de arbeidsmarkt. Je verwerft de kennis en de vaardigheden voor de toekomstige lasser.

In je vooropleiding heb je de basistechnieken voor het werken met en het verwerken van verschillende metalen (o.a. boren, zagen, lassen, knippen…) en montage- en demontagetechnieken verworven.

Je maakt kennis met de verschillende lastechnieken. Je verwerft de vaardigheden voor het werken met de verschillende lasapparaten en machines voor plaatbewerking. Je maakt metaalconstructies. Hierbij oefen je de vaardigheden om kwaliteitsvolle lasverbindingen te leggen.

Je verwerft de kennis en de vaardigheden voor de lasser van de toekomst.

Je hebt een goede motoriek en kan nauwkeurig werken. Creativiteit is hierbij belangrijk.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Engels of Frans (keuzevak) 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Lassen-constructie (technisch en praktische vorming) 22 22
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod