Mechanische vormgevingstechnieken

Door een meer praktisch gerichte opleiding bereidt deze studierichting de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Gemotiveerde leerlingen kunnen na deze studierichting ook hoger onderwijs volgen.

Lessentabel*

  5e jaar 6e jaar
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 0
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Technische vorming    
Energiekringen 1 1
Mechanica 3 3
Technologie 3 3
Technisch tekenen 3 3
Realisaties 10 8
Stage 0 2
Ondernemend project 1 2
lesuren per week 36* 36*

(*) Momenteel is de school bezig met het aanpassen van de lessentabellen van een 36 uren-week naar een 34 uren-week. De aangepaste lessentabellen worden eind mei gepubliceerd.

Terug naar studieaanbod