Mechanische vormgevingstechnieken

Door een meer praktisch gerichte opleiding bereidt deze studierichting de leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Gemotiveerde leerlingen kunnen na deze studierichting ook hoger onderwijs volgen.

Lessentabel

  5e jaar 6e jaar
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 0
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2
Technische vorming    
Energiekringen 1 1
Mechanica 3 3
Technologie 2 2
Technisch tekenen 2 3
Realisaties 10 8
Stage 0 2
Ondernemend project 1 1
lesuren per week 34 34

Terug naar studieaanbod