Mechatronica (3e graad TSO)

Met een hart voor techniek

Mechatronica is een technisch-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor om na het secundair onderwijs een master- of bachelordiploma  te behalen.

In je vooropleiding heb je naast een goede basis wiskunde ook de basiskennis verworven binnen de vakgebieden mechanica en elektriciteit. Je toont inzicht in en kan goed verbanden leggen tussen complexe leerinhouden.

Binnen deze opleiding bestudeer je complexe geautomatiseerde systemen op het gebied van elektronica en informatica (o.a. programmeren van microcontrollers, verwerken van meetgegevens, opzetten van industriële netwerken, datacommunicatie, netwerkarchitectuur…).

Mechatronica is een goede voorbereiding om verder te studeren voor een master- of bacheloropleiding computerwetenschappen, industriële wetenschappen en technologie…

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 3 2
Biologie en chemie 2 0
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Wiskunde 4 4
Mechatronica (pakket toegepaste vakken) 13 17
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod