Mechatronica

Wiskunde

G25

Handvaardigheid

G0

Mechatronica is een technisch-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor om na het secundair onderwijs een master- of bachelordiploma  te behalen.

In je vooropleiding heb je naast een goede basis wiskunde ook de basiskennis verworven binnen de vakgebieden mechanica en elektriciteit. Je toont inzicht in en kan goed verbanden leggen tussen complexe leerinhouden.

Je gaat tijdens de opleiding onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit, elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen.

Tijdens het vak engineering ga je met de verworven kennis aan de slag om complexe geautomatiseerde industriële processen te ontwerpen en uit te testen in proefopstellingen.

De vergelijking met andere studierichtingen binnen de D en DA-finaliteit kan je hier vinden.

Wat na deze opleiding?

Mechatronica is een goede voorbereiding om verder te studeren voor een
master- of bacheloropleiding computerwetenschappen, industriële
wetenschappen en technologie…

Lessentabel

5e jaar6e jaar
Basisvorming
Aardrijkskunde11
Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde44
Specifieke vorming
Elektriciteit32
Mechanica23
Automatisatie22
Engineering77
Lesuren per week3232