Ouders van schoolgaande kinderen kunnen van de overheid een studietoelage (“studiebeurs”) ontvangen.
Door een beslissing van de Vlaamse overheid komen sinds enkele jaren meer Vlaamse gezinnen in aanmerking voor een studietoelage.
Iedere ouder kan best nagaan of hij aan de voorwaarden voldoet.
Ook voor de school is dat van belang omdat de school extra middelen krijgt voor leerlingen die een studiebeurs hebben.
De voorwaarden staan in de folder die je hier kan downloaden.
 
Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid: