Technologische wetenschappen en Engineering (3e graad TSO)

Voor de ingenieurs van de toekomst

Technologische wetenschappen en Engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Technologische wetenschappen bereidt je voor om verder te studeren en een masterdiploma te behalen in de Industriële wetenschappen en Technologie, Natuurwetenschappen,  Productontwikkeling en zo veel meer.

Deze studierichting bouwt verder op je opgedane kennis en inzichten van de vakken wiskunde en de natuur- en technisch-wetenschappelijke vakken in de 2e graad van een onderliggende doorstroomrichting. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse voor techniek. Je hebt reeds de basiskennis van de digitale technieken om te werken met microcontrollers, CAD-programma’s en moderne digitale ontwikkelingsmachines (lasercutter, 3D printing…).

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je onderzoekt en experimenteert verder binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

In het FabLab ga je tijdens het vak engineering aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van digitale ontwikkelingsmachines.

Technologische wetenschappen en Engineering is een goede voorbereiding om verder te studeren voor een opleiding tot industrieel ingenieur.

Lessentabel (ontwerp):

  5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Frans 3 2
Biologie 1 0
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Wiskunde 7 7
Chemie 1 2
Engineering (pakket toegepaste vakken) 10 12
lesuren per week 34 34

terug naar studieaanbod