Technologische wetenschappen en Engineering

Wiskunde

G3

Handvaardigheid

G0
Technologische wetenschappen en Engineering is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Technologische wetenschappen bereidt je voor om verder te studeren en een masterdiploma te behalen in de Industriële wetenschappen en Technologie, Natuurwetenschappen,  Productontwikkeling en zo veel meer. Deze studierichting bouwt verder op je opgedane kennis en inzichten van de vakken wiskunde en de natuur- en technisch-wetenschappelijke vakken in de 2e graad van een onderliggende doorstroomrichting. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse voor techniek. Je hebt reeds de basiskennis van de digitale technieken om te werken met microcontrollers, CAD-programma’s en moderne digitale ontwikkelingsmachines (lasercutter, 3D printing…).

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je onderzoekt en experimenteert verder binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

In het FabLab ga je tijdens het vak engineering aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van digitale ontwikkelingsmachines.

Wat na deze opleiding?

Technologische wetenschappen en Engineering is een goede voorbereiding om verder te studeren voor een opleiding tot industrieel ingenieur.

Lessentabel

5e jaar6e jaar
Aardrijkskunde11
Biologie10
Engels22
Frans32
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)10
Nederlands33
Wiskunde77
Chemie12
Engineering (pakket toegepaste vakken)1012
Lesuren per week3434