Technologische wetenschappen

Wiskunde

Verdieping/basis

G3
G25

Handvaardigheid

G0
Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse in techniek. Je onderzoekt en experimenteert binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit, elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

In het FabLab ga je tijdens het vak engineering aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van de nieuwste digitale technieken (lasercutting, 3D-printing, microcontrollers…).

Binnen deze studierichting kan je een keuze maken tussen verschillende lessenpakketten wiskunde. Het basispakket wiskunde met uitbreiding bereidt je voor om in de 3e graad de studierichting Technologische wetenschappen en Engineering te kiezen. Het basispakket wiskunde met remediëring bereidt je voor op de studierichting Mechatronica in de 3e graad.

Wat na de 2de graad?

Technologische wetenschappen bereidt je voor om binnen het VTI in de 3e graad verder te studeren in de richting Technologische wetenschappen en Engineering of de richting Mechatronica.

Lessentabel

3e jaar4e jaar
Basisvorming
Aardrijkskunde11
Biologie1
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Keuze wiskunde of wiskunde plus66
Specifieke vorming
Engineering55
Elektriciteit – Elektronica – Programmeren22
Mechanica – Hydrostatica – Thermodynamica22
Chemie12
Lesuren per week3232