Technologische wetenschappen in de 2e graad (TSO)

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze bereidt je voor om binnen het VTI in de 3e graad verder te studeren in de richting Technologische wetenschappen en Engineering of de richting Mechatronica.

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse in techniek. Je onderzoekt en experimenteert binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

In het FabLab ga je tijdens het vak engineering aan de slag met de opgedane kennis. Je leert prototypes ontwerpen en bouwen met behulp van de nieuwste digitale technieken (lasercutting, 3D-printing, microcontrollers…).

Binnen deze studierichting kan je een keuze maken tussen verschillende lessenpakketten wiskunde. Het basispakket wiskunde met uitbreiding bereidt je voor om in de 3e graad de studierichting Technologische wetenschappen en Engineering te kiezen. Het basispakket wiskunde met remediëring bereidt je voor op de studierichting Mechatronica in de 3e graad.

Lessentabel

  3e jaar 4e jaar
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde (keuze basis of verdieping) 6 6
Specifieke vorming    
Engineering 4/6* 6/4*
Elektriciteit – Elektronica – Programmeren 2 2
Mechanica – Hydrostatica – Thermodynamica 2 2
Chemie 1 2
Technische vormgeving 2/0* 0/2*

lesuren per week

34 34

       (*) lesuren semester 1 / semester 2

terug naar studieaanbod