Een overzicht van de studiemogelijkheden die de school aanbiedt in het schooljaar 2021-2022 voor leerlingen van het vierde tot en met het zevende jaar.

TSO

Doorstroom
hoger onderwijs

TSO

Doorstroom hoger
onderwijs/arbeidsmarkt

BSO

Doorstroom
arbeidsmarkt

Derde graad

7de jaar

Bent u benieuwd naar de toekomstige studiemogelijkheden in functie van de modernisering secundair onderwijs?